Правила за медици

Правила за рабоата на медици:

  1. Всеки медик ще получи карта (една или повече по преценка на гейм мастерите) със зони за изтриване.
  2. Всяка една зона ще съдържа информация за това, каква част от тялото на ударения играч е пострадала и в каква степен.
  3. Зоните на картите са разбъркани, така че една и съща диагноза да не е на едно и също място в различните карти.
  4. Диагнозите варират от нулево нараняване до KIA. Медиците нямат право да изтриват повече от една зона за даден играч (за да избегнат тежка диагноза), защото за всяка една изтрита зона трябва да има попълнена по една TCCC карта.
  5. Медика няма да получи нова карта, докато не използва всички зони от първата карта.
  6. Освен картата с диагнози всеки медик ще получи и тесте от TCCC (Tactical Combat Casulty Care) карти. Докато лекува даден играч медика ще трябва да попълни съответната карта за него. На картата се попълва името на играча, пол, дата на раняването, час на започване на третирането, от коя фракция и част от нея е, дали има някакви алергии. Също така от какво е нараняването и каква част от тялото е засегната (отбелязва се на скицата на тялото). попълват се и данни за това какви симптоми има играча – пулс, кръвно налягане, сатурация, степен на болка, брой вдишвания в минута (приблизителни).
  7. Преди да започне лекуването, медика трябва да се увери, че съответния играч притежава бяла велкро лента/бинт, която да играе ролята на превръзка. Ако играча няма такава, то той няма да бъде лекуван и отива директно към мъртвило.
  8. За да получи нова карта с диагнози медика трябва да предаде на гейм мастър, изцяло използвана карта и съответния брой TCCC карти (броя на TCCC карти, трябва да отговаря на броя на диагнозите).

Идеята на упражнението не е да правим живота на медиците тежък, а да се доближим максимално близо до пресъздаване на реална ситуация/лекуване. Също така, времето за третиране на ранения не е загубено, а това ще даде интересна статистика за раняванията след играта.

 

Кървене – Поразеният играч има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА “КЪРВЕНЕ” от 10 мин. на позицията, където е ударен. По време на „кървенето“ поразеният играч няма право да комуникира, да се движи и да стреля. Има право само да вика „медик“. Ако разполага с турникет (истински или реплика) с поставянето му играчът увеличава двойно времето за кървене (20 мин). Повторно попадение не се отразява на ранения играч (не променя времето за кървене и не го праща в мъртвилото).

 

Изтегляне на ранен – Ранен играч може бавно (без тичане) да бъде изтеглен в рамките на времето за „кървене“ от жив играч, като първо му се сваля оранжевата маркировка.

 

Лекуване – В началото на времето за лекуване, медикът сваля маркиращата жилетка/шапка. Медикът трябва да започне лекуването в рамките на 10-те минути (20 с поставен турникет) време за „кървене“. Лекуването се извършва, чрез избиране на позиция от картата за определяне на поражението и съответното третиране. Всеки играч може да бъде лекуван МНОГОКРАТНО.

 

ВАЖНО: Ударен играч, който НЯМА БЯЛА ЛЕНТА/БИНТ в себе си, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛЕКУВАН. Той се отправя към “мъртвилото” след изтичане на 10-те минути “кървене”. Необходима е по една бяла лента/бинт на играч, която може да бъде използвана многократно. Препоръчваме лента бяло велкро.

 

Пълните правила за Viper 6 може да намерите на http://viper-ops.eu/rules-and-requirements/