Al Shamira

 

Може да следите новините в Ал Шамира във Фейсбук.
You can follow Al Shamira news on Facebook.

 

 

Акредитирани журналисти от Ал Шамира.
Al Shamira Accredited Journalists.

Айлин Хамза. Политическите ѝ разследвания в Дурсия помогнаха за разкриването на огромни корупционни схеми и предизвикаха сътресения сред управляващия елит. Въпреки че това е втората ѝ командировка в размина зона, тя е решена да продължи с успехите си. Ярката й коса се вижда от далеч.

 

 

 

След многогодишно отразяване на Балгийско – Дурския конфликт, Али Сабет Амбуши насочва обектива и към размирна Улпия. Медиен сътрудник с прилична оцеляемост, в свободното си време е любител – лексиколог – поддържа база данни с евфемизми на “военно престъпление”, (обновява се и след 2021). 

 

 

 

Гьокшу Касап, по-известен като Касапанина от Таполка е бивш командир на отрядите Права вяра. Ветеран от множество конфликти, с репутация на непоколебим Боец на Вярата, последните години Гьокшу се е отдал на религиозна дейност. Като официален Имам Баялдъ, той е избрал неведомиите пътища на журналистиката, за да подава Кочана на неверниците и загубилите пътя си. Според Гьокшу, черен козел се не губи и, ако е рекъл Абра, той ще оцелее и при най-страшните изпитания.