Година след събитията в Улпия, мащабната въоръжена съпротива на HTS e до голяма степен преодоляна. Остатъците на HTS са се покрили и все по-често избягват директните контакти и прибягват до партизански тактики. Балканският Алианс (BUF) e разположил постоянен мироопазващ контингент в подкрепа на временното правителство назначено след преминаването на Варо в нелегалност. Нещата обаче далеч не са приключили. Все още са чести нападенията срещу патрули и постове на BUF. Настроенията сред местното население също не са еднозначни. Целта не BUF е не само да ликвидира последните огнища на съпротива, но също така и да спечели на своя страна местното население, голяма част от което е гласувало за независимостта на Улпия на последните избори. Това е ключово за да даде шанс за успех на временното правителство. Независимо от разпространената от Алианса „компрометираща“ информация, бившият президент Варо все още разполага със сериозна подкрепа и ресурси, независимо от намалелите публични изяви. Ограничаването на финансовите му източници, както и залавянето и изправянето му пред правосъдието би дало голям пропаганден ефект.