Hard Touch Solutions (HTS)

Hard Touch Solutions (HTS)

След неочаквания преврат и отстраняването на президнета Варо от власт, и понесените тежки загуби, в последните конфликти с BUF, силите на HTS са рапокъсани и деорганизирани. Сега основни задачи за тях са да се прегрупират, оборудват и подсигурят, да намерят начин да освободят президента Варо, преди да е станало прекалено късно и да се опитат да установят контрол над част от територията на Улпия.

Екипировка: Светли камуфлажи. 
Каски/шапки: в цвета на камуфлажа на фракцията
Опционален цвят за маркиране: син на лява ръка и/или каска/шапка, не е задължителен

Примери за светъл камуфлаж:
DESERT CAMOUFLAGE PATTERN
MULTICAM; MULTICAM ARID, ALPINE
MTP
AOR-1
MARPAT DESERT
A-TACS AU
Tropentarn; Urban 
Vegetata deserto
CONCAMO green
PENCOTT BADLANDS; SandStorm
BULGARIAN DESERT NEW; OLD

ЛАРП: Не

Въоръжен контакт: Високо ниво