V6 Правила и Изисквания

1. ОБЩИ

Минимум18 години. Без употреба на дрога и алкохол.

Задължително очила. Стандарт CE EN166 или по-добри. Препоръчително дрехи с дълги ръкави и крачоли, шапка/каска, ръкавици, наколенки, и.т.н.

Забранява се да се свалят очилата по време на игра!

Всеки играч трябва да носи оранжева жилетка, шапка или кърпа (с размер не по-малък от 40 cm x 40 cm) и фенер/челник с червена светлина за маркиране в тъмната част на денонощието. Допуска се осветяване отдолу на оранжевата жилетка с нормален фенер/челник.

Само съдиите и организаторите на игри могат да носят светло зелени сигнални жилетки.

Забранен е всеки нежелан или неоправдан физически контакт.

Забранява се използването на стъклени или метални топчета!

Абсолютно се забранява носенето на бойно оръжие по време на игра!

Никога не изнасяйте или вадете на показ еърсофт реплики на публични места!

2. Скорости и минимални дистанции

Разрешени за използване са 6 мм. обикновени или биоразградими пластмасови топчета с тегло от 0.20 до 0.50 грама. Максималната скорост измервана в джаули (Joules, J), при изключен хопъп и с използване на 0.30 грамови топчета.

Репликите на сгъстен въздух (НРА), green/red gas, CO2, както и DMR репликите и снайперите с ръчно презареждане се замерват само с топчетата, с които играчите ще играят.

2.1 Клас 1 – Пистолет/Картечен пистолет – до 1.2J, без минимална дистанция, само единична стрелба.

2.2 Клас 2 – Щурмова карабина – до 1.7J, минимална дистанция за стррелба 10 м, единична и автоматична.

2.3 Клас 3 – Картечници – репликите за огнева поддръжка имитират реални такива и използват пълнители с голям обем (над 1000 топчета). За такъв клас не се приема картечен пистолет или щурмова реплика с голям капацитет на пълнителя. – До 2J, минимална дистанция за стрелба 15 м, автоматична.

2.4 Клас 4 – DMR репликите трябва външно да приличат на бойните DMR образци – външна цев не по-къса от 400 mm, монтирана оптика и двунога, ограничени само до единична стрелба. При стрелба с DMR реплика следва да се спазва правилото за “едно топче във въздуха” – До 2.5J, минимална дистанция на стрелба 25 м, само единична.

2.5 Клас 5 –  Снайперова реплика – всяка реплика отговаряща на изискванията за DMR и използваща ръчно презареждане. – До 3.2J, минимална дистанция на стрелба 30 м, само единична.

2.6 Клас 6 –  Снайперова реплика – всяка реплика отговаряща на изискванията за DMR и използваща ръчно презареждане. – До 4J, минимална дистанция на стрелба 40 м, само единична.

2.7 Пълнители – задължително е използването на пълнители, тип „mid-cap“ и „real cap“. Бункерни пълнители се допускат ЕДИНСТВЕНО на реплики за огнева поддръжка (Клас 3) (над 600 топчета и/или възможност за електрическо подаване)

2.8 Презареждане – Можете да презаедите пълнителите си в базата или при мобилен сандък с муниции. Сандъкът има ограничен брой карти, всяка маркирана с тип пълнител (пушка, картечница). За всеки зареден пълнител от съответният тип, следва да вземете една карта от съответния тип и да я пуснете през процепа в специалното отделение на сандъка. Ако няма налични карти не можете да използвате сандъка за презареждане и той следва да бъде върнат в базата. Сандъкът може да бъде презареден от гейм мастър.

2.9 Ножове – могат да се ползват само гумени или неостри пластмасови реплики на ножове.

2.10  Щитове – не по-големи от 120 на 60 см. и да тежат не по-малко от 6 кг. Играчът, носещ щита, може да стреля само с пистолет.

2.11 Гранати/Противопехотни мини – Позволени са разтяжки и гранати с Green Gas, Со2, сгъстен въздух, с електроника, както и пружинни мини тип „Claymore”.

При задействане всички играчи (свои и/или противникови) в радиус от 5 (пет) пререграда метра от “експлозията” и с директна видимост към гранатата, неприкрити от твърда (бетон, тухла), се считат за елиминирани и се отправят директно към “мъртвилото” без да “кървят”. Щитът не се счита за твърда преграда.

Използването на всякакъв вид пиротехнически средства освен от организаторите е забранено.

2.12 Противотанкови мини – с диаметър 30-50 см и височина до 10 см и са съставени от два кръга по-широк и по-тесен върху него. Мините са оцветени в жълто. Този тип мини ще бъдат предоставяни от организаторите.

Поставянето/обезвреждането на тези мини се извършва единиствено от инженер, като той трябва да задържи ръката си върху всяка мина поотделно за 2 мин. Мините се поставят върху пътищата, така че да са видими за водачите на превозните средства. Един път се счита за миниран, ако има поне 3 мини по ширината на пътя. За да се освободи пътят, трябва да се обезвредят всички мини.

2.13 РПГ – РПГ-та ще бъдат предоставени от организаторите на определени части/участници. РПГ-то се използва, като се насочи към превозното средство или постройката, която трябва да бъде унищожена (за предпочитане към монтираният сензор) и натискане на спусъка. При попадение ще има визуална/звукова индикация от поразеното превозно средство/постройка. Има време за „презареждане“ преди да може да бъде направен повторен изстрел. РПГ-то разполага с ограничен борй изстрели, след което трябва да бъде върнато в базата.

2.14 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – Превозните средства в играта могат да се движат със скорост не по-висока от 30 км/ч единствено по пътищата. Само оторизираните от организаторите водачи могат да управляват превозни средства по време на играта и то само превозните средства, които са им зачислени. Абсолютно е забранено просто да се влезе и да се подкара някое превозно средство. Превозните средства на гейм мастърите и други офф-гейм такива, ще бъдат маркирани с оранжеви флагове или мигащи светлини.

Поразените превозни средства, трябва да имат ясно видима светлинна маркировка или оранжев флаг видими от двете страни на автомобила. При поразяване превозното средство се връща в базата и се възстановява след 2 часа престой.

Ако превозно средство мине през минно поле, важат нормалните правила за попадение, както и при поразяване с РПГ. Когато превозното средство е поразено, водачът е УДАРЕН, останалите играчи в превозното средство могат да изберат да бъдат УДАРЕНИ или да напуснат поразеното превозно средство до 10 сек. Ако не го напуснат в рамките на 10 сек. всички се считат за УДАРЕНИ.

През тъмната част от денонощието (22:00 – 06:00) превозните средства се придивижват задължително с включени светлини.

ВАЖНО: Абсолютно е забранено да се заобикалят минни полета. Превозните средства трябва през цялото време да се намират на пътя. От съобръжения за безопасност не се допуска заобикаляне през канавки и излизане от очертанията на пътищата.

 

2.15 Маскировка, гили – Гили или други елементи, наподобяващи гили, може да носи единствено играч, който използва реплика на снайпер или DMR.

2.16 Маркировка на фракциите  Задължително е спазването на типа камуфлажи според фракциите. няма ограничение за фракциите да използват цветни ленти за маркиране/идентификация по свое усмотрение.

3. ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА

 • Забранява се т.нар. “либерийска” стрелба, при която играчът не може да види през мерните прибори целта, към която стреля!
 • Препоръчва се стрелба в торса, ако ситуацията позволява.

3.1 Игра в и от сгради и близък бой – На дистанции по-малки от 10 метра, както и в сграда, се ЗАБРАНЯВА използването на всякакви реплики, стрелящи с повече от 1.2 J (Клас 1), както и стрелбата на автоматична.

Ако един от играчите е в сграда а другият навън, важат скоростите и минималните дистанции според класа на оръжието, като дистанцията се смята от играча отвън до границата на сградата, където преминава топчето.

3.2 Игра през нощта  – В тъмната част от денонощието (22:00 – 06:00) е забранена автоматичната стрелба (само единична), при запазване на всички останали минимални дистанции и ограничения. По изключение може да се ползва автоматична стрелба от картечници (Клас 3) само на предварително определени и маркирани от организаторите огневи точки, като в този случай при стрелба задължително се използва фенер.

4. ПРАВИЛА В ИГРА

4.1 Безопасни зони – „Безопасна зона” е предварително маркирано място, където е ЗАБРАНЕНА стрелба с всякакъв вид реплики, и по какъвто и да е повод, освен в специално обозначени от организаторите зони.

4.2  Мъртвило – „Мъртвило“ е предварително маркирано място, където отиват елиминираните играчи, и след регламентиран от организаторите престой, се връщат в игра. Мъртвилото е със статут на „Безопасна зона” и такова е налично към всяка база. Възможно е някоя от фракциите да придобие “мобилно мъртеило“ при условия и начин на ползване определени от организаторите.

4.3 Елиминация – Уцелване навсякъде по тялото e елиминация. Уцелване във всяка част на репликата или екипировката, включително раницата, e елиминация. Забранява се екипировката да се използва като прикритие.  Уцелване от играч от същата фракция се брои за елиминация (приятелски огън).

Забранява се вербално маркиране от страна на стрелящия и всякакво друго коментиране на попаденията по време на игра!

Елиминираният играч няма право да общува с „живите” играчи, нито да произвежда изстрели с репликата си.

Забранява се стрелба по или прикриването зад маркирани играчи.

4.4  Рикошети – Уцелване от рикошет не се признава за елиминация. Но „преминаващите” изстрели не се считат за рикошети (например през храсти).

4.5 Маркиране при елиминация – Елиминираният играч вдига веднага репликата си или свободната си ръка нагоре, задължително казва високо и ясно „HIT”, „Убит”, „Ударен“, маркира се максимално бързо с оранжева жилетка/шапка така, че маркировката да се вижда отчетливо от всички страни (за да избегне повторни попадения) и прекратява всяка устна или радиокомуникация с останалите играчи.

4.6 Елиминация без стрелба – „Найф кил (knife kill)“, или „елиминация с нож/ тиха елиминация“ се извършва като издебнете противник и го потупате с ръка, казвайки „найф кил“, докато в другата държите реплика на нож. Играч няма право да „довършва“ свой ранен съотборник

4.7 Директна елиминация – при поразяване от мина или елиминация без стрелба, поразеният не “кърви“, а директно се отправя към мъртвилото.

4.8  Кървене – Поразеният играч има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА “КЪРВЕНЕ” от 10 мин. на позицията, където е ударен. По време на „кървенето“ поразеният играч няма право да комуникира, да се движи и да стреля. Има право само да вика „медик“. Ако разполага с турникет (истински или реплика) с поставянето му играчът увеличава двойно времето за кървене (20 мин). Повторно попадение не се отразява на ранения играч (не променя времето за кървене и не го праща в мъртвилото).

4.9 Изтегляне на ранен – Ранен играч може бавно (без тичане) да бъде изтеглен в рамките на времето за „кървене“ от жив играч, като първо му се сваля оранжевата маркировка.

4.10  Медик – Медикът е играч, който е с обозначителна лента/наръкавен знак с отбелязан червен кръст на нея.

4.11 Лекуване – В началото на времето за лекуване, медикът сваля маркиращата жилетка/шапка. Медикът трябва да започне лекуването в рамките на 10-те минути (20 с поставен турникет) време за „кървене“. Лекуването се извършва, чрез избиране на позиция от картата за определяне на поражението и съответното третиране. Всеки играч може да бъде лекуван МНОГОКРАТНО.

ВАЖНО: Ударен играч, който НЯМА БЯЛА ЛЕНТА/БИНТ в себе си, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛЕКУВАН. Той се отправя към “мъртвилото” след изтичане на 10-те минути “кървене”. Необходима е по една бяла лента/бинт на играч, която може да бъде използвана многократно. Препоръчваме лента бяло велкро.

4.12 Съживяване – Съживяването се извършва в мъртвило на точен час, независимо от това, кога сте влезли. Пример: Ако влезете в 12:59, трябва да изчакате 1 мин. преди да влезете в игра. Играчът влязъл в мъртвилото 20 мин по-късно (13:20) трябва да изчака до 14:00. Времето се отчита от момента, в който сте влезли в мъртвилото, а не от момента на елиминация. Командирите на фракции и техните заместници добавят по 60 мин. към времето за съживяване.

4.13 Пленяване на противников играч – Пленяването се извършва след излекуване на „кървящ“ играч от медик на противниковата фракция. Пленяване може да се извърши и когато се издебне противник, и той представлява ясна цел за поразяване. „Пленяваният“ играч не е длъжен да се съобрази със заповедта и може да опита да се прикрие и отвърне на огъня. Физически контакт по време на пленяване се изразява само с претърсване.

Пленен играч може да бъде претърсван ЕДИНСТВЕНО с негово съгласие. Претърсваният играч може да прекрати претърсването във всеки един момент. За обезопасяване на пленник се симулира/ маркира поставяне на белезници. Всяка открита реплика се маркира като отнета. Всяка немаркирана като отнета реплика може да бъде използвана от пленения играч. Пленен играч няма право да използва „найф кил“.

В случай, че играч откаже да бъде претърсен, това автоматично обезопасява всички носени от него реплики, а той е длъжен да предаде абсолютно целия предоставен му игрови инвентар, както и да предостави всякаква игрова информация. Стандартното време за задържане в плен е 60 минути.

4.14. Отношение към журналисти, цивилна фракция – всеки неоправдан акт на агресия към представители на цивилната фракция и/или журналисти може да доведе до сериозен отрицателен ефект върху общественото мнение и съответно крайния резултат на извършилата го фракцията.

4.15 Поведение – външни лица, органи на реда – При поява на външни лица в границите на игровия терен те се предупреждават и биват помолени да напуснат от играчът, който пръв ги е забелязал. При поява на полиция или други длъжностни лица играта се прекратява, репликите са поставят на предпазител и се уведомяват веднага организаторите. Във всички гореописани случаи поведението и отношението на играчите следва да бъде учтиво и неагресивно.

5.Радиокомуникация – Използват се предварително определени канали предоставени от организаторите за всяка фракция.

6. Гейммастъри / Тръстита – Гейм мастърите (организираторите на играта) и тръститата (специално упълномощени лица от организаторите) имат правото да разрешават спорни ситуации, както и да дават задължителни указания с цел избягване на инциденти, безопасност, спазване на правилата и сценария и др. Указнията дадени от тях имат задължителен характер и неподчинението им може да бъде наказано с престой в мъртвилото, както и с изгонване от играта. Ако някой има възражения към указанията на гейм мастър/тръсти следвада ги изпълни и да се обърне към командира си.

7.НАКАЗАНИЯ – При нарушаване на правилата, организаторите прилагат наказания, които могат да бъдат (неизчерпателно):

 • Принудителен престой в „мъртвилото“.
 • Изгонване от играта.
 • Ограничение за едно или повече участия в бъдещи игри.
 • Други наказания по преценка на организатора.

8. СПОРТСМЕНСТВО И ЗДРАВ РАЗУМ

 • При проблем с играч не влизайте в спор. Уведомете комадира си или някой от организаторите. Не се толерира агресивно и обидно поведение.
 • Използвайте здрав разум за да избегнете ситуации, които могат да поставят в реална опасност и риск вас или някой друг играч, независимо от коя фракция.
 • Пазете природата! Не оставяйте след себе си отпадъци и фасове, приберете ги в джоба, в раницата, или в пепелник. Съблюдавайте правилата и нормите за пожарна безопасност.
 • Не се опитвайте да намерите пролуки в правилата. Не се опитвайте да търсите слабите места на сценария. Така разваляте удоволствието на всички присъстващи.
 • Не бързайте да обвинявате някой в измама само защото сте стреляли по него. Може да не сте го уцелили. Не се самозаблуждавайте, че топчетата отиват винаги точно там, където се целите. Не се надценявайте, дори най-добрият стрелец може да пропусне малка движеща се мишена. Винаги имайте предвид, че топчетата са леки, и лесно се отклоняват.
 • Забранено е паленето на огън!