Изисквания

Задължително е ползването на мидкап/риълкап пълнители. Хайкапи са забранени

Задължително е да имате радиостанция

Задължително е да имате очила със светли плаки за през нощта

Задължително е да носите вода в себе си (бутилка или кемълбаг) – в базите ще има осигурена безплатна минерална вода за всеки.

Силно препоръчително е да имате реплики на пистолети за дистанции под 10 м. и стрелба в сгради и гъсти храсти

Ако се стигне до „найфкил“ задължително трябва да имате гумен нож – нужно е да го държите в една ръка, докато с другата „тупнете“ противника. С цел избягване на нелепи инциденти е крайно желателно да не докосвате с ножа противника. Всякакви други ножове са off-game атрибути.

Желателно е да имате спален чувал, за няколко часа почивка през нощите

Желателно е да имате личен мед. пакет и репелент против комари и кърлежи

Осигурете си лека храна за 36 часа

Ще очакваме отговорно и сериозно отношение към инвентара

Правила

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в игра се допускат навършили 18 години психически и физически здрави лица. Забранява се участието в игра на лица под въздействието на дрога или такива, употребили алкохол. Забранява се консумирането на алкохолни напитки и опиатни или стимулиращи средства по време на игра.

2. БЕЗОПАСНОСТ

2.1 ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Носенето на защитни очила е задължително по време на всички игри, през цялото време, освен в „безопасните зони”.

Одобрени от Еърсофт София са очила с плака от поликарбонат 2.2 мм, защитаващи очите и отстрани (Европейски стандарт CE EN166). Очила, за които има съмнения относно пригодността, задължително се прострелват преди игра от организаторите или съдиите.

Забранява се да се свалят очилата по време на игра!

Ако очилата ви са замърсени или запотени, можете да ги почистите докато друг играч ви прави заслон, предпазвайки главата ви.

При повреда или друг проблем с очилата, играчът с проблем е длъжен да оповести това и бива съпроводен от най-близкия до него играч до „безопасна зона”. При забелязване на играч без очила, играчите са длъжни да извикат „Стоп игра! Играч без очила!“ и да процедират по гореописания начин. Абсолютно се забранява стрелба по хора, които не носят защитни очила. Препоръчват се очила от затворен тип, които нямат разстояния и празнини между плаката и лицето, както и пейнтбол или еърсофт маски.

2.2 ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ГЛАВАТА
Препоръчва се носенето на дреха с дълги ръкави и панталон с дълги крачоли, както и на шапка или каска за защита на главата от попадения.
Препоръчително е и използването на:

  • високи (туристически) обувки, за укрепване и предпазване на глезените от навяхване;
  • ръкавици, за предпазване на ръцете;
  • наколенки, за защита от стъкла и остри предмети при клякане.

2.3 ОРАНЖЕВА ЖИЛЕТКА/ШАПКА/КЪРПА
Всеки играч трябва да носи оранжева жилетка, шапка или кърпа (с размер не по-малък от 40 cm x 40 cm), за маркиране при елиминация, или при излизане „оф гейм“. Само съдиите и организаторите на игри могат да носят светло зелени сигнални жилетки.

2.4 ФИЗИЧЕСКИ КОНТАКТ
Забранен е всеки нежелан или неоправдан физически контакт като например захват, сграбчване или задържане за дрехи или реплика/екипировка на друг играч. Единствените приемливи ситуации, в които играч може да докосва друг играч, е при игрово лекуване или при оказване на помощ в критична ситуация.

2.5 ПЪРВА ПОМОЩ
Първа медицинска помощ е отговорност на самият играч. Организаторите не носят отговорност за настъпили физически/психически травми или увреждания. Всеки един играч е длъжен да носи индивидуален медицински пакет, както и да прецени самостоятелно своят здравен статус и възможността си да участва в играта.

3 РЕПЛИКИ, АКСЕСОАРИ, ТОПЧЕТА

Еърсофт репликите са нискоенергийни пневматични играчки, които стрелят с 6 мм. пластмасови топчета, тежащи 0.20-0.50 грама. Те са копия на реални оръжия, но са напълно различни като конструкция, материал и начин на работа. Обикновено кинетичната енергия е 0.5-3.5 джаула, така че те остават доста под разрешените от законите в България 24 джаула, и не подлежат на разрешителен или уведомителен режим.

В игра се допускат само екипировка, игрови устройства и реплики, одобрени от екипа на „Еърсофт София“ или организаторите на игра. Ако притежавате реплика, за която не сте сигурни дали би била допустима за игра, се обърнете към организаторите.

Абсолютно се забранява носенето на бойно оръжие по време на игра!

3.1 ТРАНСПОРТ НА РЕПЛИКАТА
Дръжте еърсофт репликата в калъф или куфар (с разкачена батерия, изваден пълнител и на предпазител) при нейното пренасяне към и от игра. Не само, че това е най-сигурният начин за пренасяне, а и предпазва репликата от надрасквания или счупвания. На много места единственият начин легално да се пренася оръжие е в калъф.

Никога не изнасяйте или вадете на показ еърсофт реплики на публични места!

3.2 DMR РЕПЛИКИ
DMR пушките се отличават от щурмовите карабини с удължена и удебелена цев, по-голям калибър боеприпас, пълнители с малка вместимост, наличие на оптика и (опционално) двунога. Нормално е и еърсофт репликите, имитиращи DMR, да имат сходни външни характеристики.

Поради тези причини за DMR се приемат следните реплики (имащи ги на пазара или с възможност за лесна направа) на съществуващи бойни аналози:
SVD; SVU; FN MK20; G3A3ZF; G28; G36D; Galatz (Galil sniper); L85; L129A1; M14; M14EBR; PSG (MSG); SR25; HK417; FN FAL DMR mode.

Никой няма бъде спиран да си направи „къстъм” реплика, но моля преди това да уведоми организаторите за проекта си.

DMR репликите могат да се ползват само с риълкап/мидкап пълнители.

DMR репликите могат да бъдат ъпгрейдвани до Клас 4.

3.3 СНАЙПЕРОВИ РЕПЛИКИ
За снайперово оръжие се счита всяко оръжие, енергията на топчето от чийто изстрел достига до не повече от 3.5 джаула и позволява само единична стрелба чрез ръчно презареждане.

Снайперовите реплики могат да бъдат ъпгрейдвани до Клас 5.

3.4 РЕПЛИКИ ЗА ОГНЕВА ПОДДРЪЖКА (Картечници)
Репликите за огнева поддръжка имитират реални такива и използват пълнители с голям обем (над
600 топчета). За такъв клас не се приема картечен пистолет или щурмова реплика с голям капацитет на пълнителя.

Рпликите за огнева поддръжка могат да бъдат ъпгрейдвани до Клас 3.

3.5.1 ПЪЛНИТЕЛИ
Задължително е използването на пълнители, тип „mid-cap“ и „real cap“.
Бункерни пълнители се допускат ЕДИНСТВЕНО на реплики за огнева поддръжка. За бункерен пълнител се счита такъв пълнител, който отговаря на един или повече от долните критерии:

  • Капацитет над 600 топчета.
  • Наличие на възможност за електрическо подаване.

3.5.2 ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Можете да презаедите пълнителите си в базата или при мобилен сандък с муниции. Сандъкът има ограничен брой карти, всяка маркирана с тип пълнител (пушка, картечница). За всеки зареден пълнител от съответният тип, следва да вземете една карта от съответния тип и да я пуснете през процепа в специалното отделение на сандъка. Ако няма налични карти не можете да използвате сандъка за презареждане и той следва да бъде върнат в базата. Сандъкът може да бъде презареден от гейм мастър.

3.6 ПОЗВОЛЕНИ ТОПЧЕТА
За игра се ползват обикновени или биоразградими пластмасови топчета с тегло от 0.20 до 0.50 грама.
Забранява се използването на стъклени или метални топчета!

3.7 НОЖОВЕ
В игра може да се ползват само гумени или неостри пластмасови реплики на ножове.
Истински ножовете могат да бъдат използвани само като инструменти за битови и полеви работи.

3.8 ЩИТОВЕ
Позволено е използването на реплики на балистични щитове, като те трябва да са не по-големи от 120 на 60 см. и да тежат не по-малко от 6 кг. Играчът, носещ щита, може да стреля само с
оръжие от Клас 1 на единична. Щитовете ще бъдат предоставяни от организаторите.

3.9 ГРАНАТИ/ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ
Използването на всякакъв вид пиротехнически средства е забранено,
освен от страна на организаторите.

За употреба са разрешени мини, разтяжки и гранати с Green Gas, Со2, сгъстен въздух, с електроника, както и пружинни мини тип „Claymore”.
При активиране на мини или гранати всички играчи (свои и/или противникови) в радиус от 5 (пет) метра от “експлозията” и с директна видимост към гранатата се считат за
УДАРЕНИ. Ако в момента на “експлозията” играчите са скрити зад тухлена или бетонна преграда, то те НЕ са поразени и продължават да играят.
Активирането на граната или мина директно
УДРЯ играч с щит, ако е в нейния петметров радиус. Играчите около и зад играчът с щит се считат също за УДАРЕНИ, ако са в радиуса на “експлозията” и се намират в пряка видимост към гранатата или мината.

3.10 ПРОТИВОТАНКОВИ МИНИ

Мините са направени от дърво/дървени плоскости. Те са с диаметър 30-50 см и височина до 10 см и са съставени от два кръга по-широк и по-тесен върху него. Мините не трябва да имат остри ръбове и трябва да са безопасни за преминаващите превозни средства. Мините са оцветени в жълто. Този тип мини ще бъдат предоставяни от организаторите.

3.10.1 ПОСТАВЯНЕ НА МИНИ/СЪЗДАВАНЕ НА МИННИ ПОЛЕТА

Минните полета се поставят от Инженери. Минно поле може да се постави от Инженер на всяко място и по-всяко време, без предварително одобрение. Поставянето на мините става със задържане на ръка върху мината за 1 мин., като се поставят от Инженер открити на видимо място на земята. Мините не могат да бъдат скрити, закопани или покрити по какъвто и да е начин и трябва да са видими за водачите на превозните средства.

Един път се счита за миниран, ако са поставени 3 мини по широчината на пътя. Може да се постави произволно число мини, ако поне 3 са поставени по широчината на пътя.

Пример: Можете да поставите 9 мини 3 х 3 на пътя. Ако има по-малко от три мини по ширината на пътя, то той не се счита за миниран.

3.10.2 ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА МИННО ПОЛЕ

Инженер може да обезврежда минно поле по всяко време. Това става, като инженерът поставя ръка на мината за 2 мин. Инженерът може да обезврежда по една мина (не може с едната ръка да обезврежда една, а с другата втора) и само един инженер може да обезврежда една мина (обезвреждането на една мина от двама инженери отнема отново 2 мин.) Минното поле не се счита за обезвредено, докато не са обезвредени ВСИЧКИ мини. Миниран път (3 мини по ширината) НЕ е обезвреден, ако се премахне само една мина.

3.10.3 МИННИ КАПАНИ

Някои мини могат да имат капани. Тези мини имат алармаи и произвеждат звук или писукане при преместване. Ако се включи такава аларма, по каквато и да е причина, всички в радиус от 5 м са ударени се считат за УДАРЕНИ. Мина капан не поврежда близките превозни средства.

3.10.4 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Превозните средства в играта не могат да се движат със скорост по-висока от 30 км/ч. Само оторизираните от организаторите водачи могат да управляват превозни средства по време на играта и то само превозните средства, които са им зачислени. Абсолютно е забранено просто да се влезе и да се подкара някое превозно средство. Превозните средства на гейм мастърите и други офф-гейм такива, ще бъдат маркирани с оранжеви флагове.

Поразените превозни средства, трябва да имат ясно видима светлинна маркировка или оранжев флаг видими от двете страни на автомобила.

Ако превозно средство мине през минно поле, важат нормалните правила за попадение, както и при поразяване с РПГ. Когато превозното средство е поразено, водачът е УДАРЕН, останалите играчи в превозното средство могат да изберат да бъдат ЪДАРЕНИ или да напуснат поразеното превозно средство до 10 сек. Ако не го напуснат в рамките на 10 сек. всички се считат за УДАРЕНИ.

ВАЖНО: Абсолютно е забранено да се заобикалят минни полета. Превозните средства трябва през цялото време да се намират на пътя. От съобръжения за безопасност не се допуска заобикаляне през канавки и излизане от очертанията на пътя.

3.11 РПГ/ИВУ

РПГ-та ще бъдат предоставени от организаторите на определени части/участници. РПГ-то се използва, като се насочи към превозното средство или постройката, която трябва да бъде унищожена (за предпочитане към монтираният сензор) и натискане на спусъка. При попадение ще има визуална/звукова индикация от поразеното превозно средство/постройка. Има време за „презареждане“ преди да може да бъде направен повторен изстрел. РПГ-то разполага с ограничен борй изстрели, след което трябва да бъде върнато в базата.

ИВУ-тата могат да бъдат под формата на преносимо/фиксирано взривно устройство или на самоубийствен елек носен от играч. Взривателят може да бъде различен сензор за движение, таймер, ръчен спусък и др. Фиксираното ИВУ автоматично задейства сензора на превозните средства. Самоубийственият елек издава звуков сигнал. При задействане на сигнала, всички в радиус 10 м се считат за УДАРЕНИ. ИВУ-тата могат допълнително да бъдат оборудвани с капани, които да се задействат при преместване/сваляне. Ако при сваляне се чуе звуков сигнал устройството се смята за детонирано и всички в радуис от 10 м. за УДАРЕНИ.

3.12 МАСКИРОВКА/ГИЛИ
Гили или други елементи, наподобяващи гили, може да носи
само играч, който използва реплика на снайпер или DMR.

3.13 РАДИОКОМУНИКАЦИЯ
Използването на радио и електронно оборудване за комуникация в игровото поле е позволено. Използването или подслушването на противниковите радио честоти е строго забранено.

В игрите, организирани под егидата на Еърсофт София, се използват 16 FM канала с фиксирани радиочестоти в PMR диапазона 446.0-446.2 MHz, предназначени за граждански радиоразговори:

4. ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА

Забранява се т.нар. “либерийска” стрелба, при която играчът не може да види целта към която стреля.
Забранява се репликата да се провира в дупки и цепнатини, или да се подава зад ъгъла и да се стреля на сляпо.
Препоръчва се стрелба в торса, ако ситуацията позволява.
Забранява се прицелване в глава, ако може да се уцели друга част на тялото.

4.1 ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТТА
Максималната скорост се измерва в метри в секунда (m/s) с използване на 0.20 грамови топчета. Организаторът е длъжен да замери всички реплики, преди да даде начало на играта.

Репликите на сгъстен въздух (НРА), репликите на green/red gas, както и снайперите с ръчно презареждане се замерват само с топчетата, с които играчите ще играят. Лимитът на скоростта при тях за тези топчета е дулната енергия в джаули, съответстваща на класа на репликата.

Клас Макс. Скорост м/с Макс. Скорост fps Дулна енергия (J) Макс, тегло на BB (гр.) Мин. дистанция Тип стрелба
Клас 1 110 360 1.2 0.36 1 Единична
Клас 2 130 425 1.7 0.36 10 Единична и автоматична
Клас 3 140 460 2 0.36 15 Автоматична (картечници)
Клас 4 160 525 2.5 0.5 25 Единична (DMR)
Клас 5 185 600 3.5 0.5 40 Единична болтов затвор

4.1.1 ИГРА НА ОТКРИТО
В игра на открит терен
се допуска използването на всички класове реплики. При използване на реплики от Клас 1 на дистанция от над 10 м е допустимо използването на автоматична стрелба.

4.1.2 ИГРА В СГРАДИ И БЛИЗЪК БОЙ
На дистанции по-малки от 10 метра, се ЗАБРАНЯВА използването на всякакви реплики,
над Клас 1 (стрелящи с повече от 110 m/s), както и стрелбата на автоматична с каквато и да е реплика.

Ако двама противникови играчи излязат един срещу друг на дистанция под 10 метра и двамата нямат реплика, стреляща с до 110 m/s, те могат да разрешат ситуацията по един от следните начини:

  • Маркират се и двамата и се отправят към своите „мъртвила“;
  • Отдалечават се едновременно в противоположни посоки и продължават играта.

При престрелка, при която и двамата противници са в сграда, те могат да ползват каквито и да е реплики, стрелящи със скорост до 110 m/s. Разрешава се само единична стрелба.

Играч в сграда може да обстрелва противников играч, намиращ се извън същата сграда, с всякаква реплика, както на единична, така и на автоматична, стига да спазва минималната дистанция за класа на репликата си. Силно е препоръчително да се играе с повишено внимание и предпазливост около врати и прозорци, от които можете да бъдете простреляни от упор.

Не забравяйте, Вашата безопасност е Ваша лична отговорност!

Играч на открито може да обстрелва противников играч в сграда с всякаква реплика, както на единична, така и на автоматична, стига да спазва минималната дистанция за класа на репликата си. Когато играч отвън се приближи до под 10 метра от сграда, той може да стреля по противник вътре в сградата само с реплика от Клас 1 (стреляща до 110 m/s) без значение на каква дистанция от него е противниковият играч в сградата.

4.1.3 ИГРА ПРЕЗ ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО
При игра в тъмната част на денонощието (22:00 до 06:00) се допуска единствено единична стрелба, независимо от класа на репликата. Внимавайте, тъмнината позволява лесно объркване на дистанциите и целите!

5. ПРАВИЛА В ИГРА

5.1 ИГРОВИ ТЕРЕН
Играчите трябва да се съобразяват с границите на игровото поле, установени от организаторите преди започване на игра. Всякакви отклонения от установените игрови и теренни граници
се счита за нарушение на правилата.

5.1.1 БЕЗОПАСНИ ЗОНИ
„Безопасна зона” е предварително маркирано място, където е ЗАБРАНЕНА стрелба с всякакъв вид реплики, и по какъвто и да е повод. Безопасните зони се оповестяват непосредствено преди всяка игра. Безопасни зони по подразбиране са местата за паркиране и почивка, както и мъртвилата. Играчите не бива да влизат в престрелка с опонент от, в, и / или през зона, която е обозначена като безопасна или на под 50 метра в радиус около нея. При влизане в такива зони играчът е длъжен да свали пълнителя на оръжието си, да даде контролен изстрел в безопасна посока към земята и да постави предпазителя.

5.1.2 БАЗИ
Базите са специално маркирани с бяло-червена лента участъци от игровия терен, които могат да имат роля в игровия сценарий. По преценка на организаторите, базите могат да се използват и като “мъртвила”.

5.1.3 МЪРТВИЛО
„Мъртвило“ е предварително маркирано място, където отиват елиминираните играчи, и след регламентиран от сценария или организаторите престой, се връщат в игра. Мъртвилото е със статут на „Безопасна зона”. Забранена е стрелбата от и към “мъртвилото”, както и в радиус от 50 метра от него.

5.2 СТАРТ И СТОП НА ИГРАТА
Всяка мисия се счита за започнала, когато организаторът даде сигнал за начало, предварително уговорен с командирите на фракции. Аналогично, играта завършва, когато организаторът даде сигнал за край, или извика силно фразата „Край на играта”.

5.3 СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
В играта някой фракции и играчи могат да имат различни от вашите правила за елиминация и прераждане. Това, че не действат, както вас не означава непременно, че нарушават правилата. Ако имате такива съмнения, не се разправяйте, а се обърнете към командира си.

5.4 УДАРЕН/ЕЛИМИНАЦИЯ
Уцелване навсякъде по тялото e
УДАРЕН. Уцелване във всяка част на екипировката, включително раницата, e УДАРЕН. Забранява се екипировката да се използва като прикритие. Не може, например, да си свалите раницата, да я поставите на земята и да я използвате като щит.

Уцелване в репликата я поврежда и играчът не може да я използва, докато не мине през базата или “мъртвилото” и я “поправи”. Играчът също така има възможност да продължи играта с реплика, взета/оставена от съотборник. Позволява се оставяне на боеприпаси и екипировка от елиминиран играч, непосредствено на мястото на елиминация.

Забранява се вербално маркиране от страна на стрелящия и всякакво друго коментиране на попаденията по време на игра!

Вербално маркиране означава да кажете на играча: „айде бе, не те ли уцелих”, „човече напълних те с топчета, айде излизай, а” и т.н.

УДАРЕНИЯТ/Елиминираният играч няма право да общува с „живите” играчи, нито да произвежда изстрели с репликата си.

Забранява се стрелба по или прикриването зад маркирани играчи.

5.4.1 РИКОШЕТИ
Уцелване от рикошет не се признава за елиминация. Но „преминаващите” изстрели не се считат за рикошети. „Преминаващи” са тези изстрели, които минават през трева, храсти, листа или лек материал, използван за прикритие. Уцелване от играч от същата фракция се брои за елиминация (приятелски огън/ френдли файър).

5.4.2 МАРКИРАНЕ
Удареният играч вдига веднага репликата си или свободната си ръка нагоре, задължително казва високо и ясно “HIT”, “Убит”, “Уцелен” или „Ударен“, маркира се максимално бързо с оранжева жилетка/шапка така, че маркировката да се вижда отчетливо от всички страни (за да избегне повторни попадения). Маркировката трябва да е оранжева на цвят (не зелена). Зелените жилетки са резервирани за организаторите. УДАРЕНИТЕ играчи не могат да комуникарат устно или по радио с останалите. Позволено е единствено да викат „Медик“. УДАРЕНИЯТ играч не напуска позицията си, а остава на място 10 минути – т.нар. време за „кървене“.

5.4.3 ЕЛИМИНАЦИЯ БЕЗ СТРЕЛБА
„Найф кил (knife kill)“, или „елиминация с нож/ тиха елиминация“ се извършва като издебнете противник и го потупате с ръка, казвайки „найф кил“.
За целта не само трябва да разполагате с реплика на нож, но и тя трябва да е в другата ви ръка. Елиминираният играч не вика „Ударен“ и не „кърви“. Той трябва да напусне терена в посока към „мъртвилото“ в абсолютна тишина.

Играч няма право да „довършва“ свой ранен съотборник – ако ваш съотборник е уцелен и „кърви“ не можете да му направите „найф кил“ и да му спестите времето за кървене. Дори и да няма медик наблизо.

5.5 КЪРВЕНЕ
Когато сценария на играта позволява използването на медици,
УДАРЕНИЯТ играч има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО време за „кървене“ от 10 мин. По време на „кървенето“ поразеният играч няма право да комуникира, да се движи и да стреля. Има право само да вика „медик“. По време на „кървенето“ повторни попадения не се зачитат.

5.5.1 ИЗТЕГЛЯНЕ НА РАНЕН
УДАРЕНИЯТ играч може да бъде изтеглен на безопасно място от съотборник в рамките на времето за „кървене“. Изтеглящият първо сваля оранжевата маркировка на поразения, и го подкрепя/ изтегля на безопасно място, където в рамките на времето за „кървене“ може да бъде лекуван от медик.

Изтеглянето на УДАРЕН играч става бавно – забранено е тичането.

Издърпване, влачене или носене на поразен играч се извършва ЕДИНСТВЕНО с негово съгласие. След сваляне на оранжевата маркировка, попадение в УДАРЕНИЯТ играч се счита за елиминиране и играчът отива директно в „мъртвило“, където преседява в рамките на определеното според сценария време за това.

5.5.2 МЕДИК
Медикът е играч, който е с обозначителна лента/наръкавен знак с отбелязан червен кръст на нея.

5.5.3 ЛЕКУВАНЕ

Медикът носи Таблица за лекуване и тесте с карти за лекуване. Поразеният изтегля карта за лекуване от тестето. Картата се използва еднократно и се унищожава. Медикът се консултира с Таблицата за лекуване и определя необходимото третиране. Лекуването се прилага с полагане на едната ръка на медика върху поразения. При изразходване на картите от тестето, медикът не може да лекува повече и следава да се върне в базата и да вземе ново тесте от „Гейммастъра“. В началото на времето за лекуване, медикът сваля маркиращата жилетка/шапка.

Медикът трябва да започне лекуването в рамките на 10-те минути време за „кървене“. Ако не успее до изтичането на това време да започне лекуване, поразеният играч се счита за елиминиран и отива в „мъртвило“, където преседява в рамките на определеното според сценария време за това. Ако медикът стреля по време на лекуването, лекуването се счита за прекъснато и трябва отново да започне отново. Ако при започване на повторното лекуване вече са изтекли 10-те минути време за “кървене”, то поразеният играч е елиминиран и трябва да се отправи към “мъртвилото”.

Ако поразен играч бъде повторно ударен, докато медик го лекува, той се счита за елиминиран и се отправя директно към “мъртвилото”.

Веднъж лекуван и повторно поразен, играчът се счита за елиминиран и се отправя директно (без „кървене) към мъртвилото.

5.6 ПРИДВИЖВАНЕ ДО МЪРТВИЛО
След изтичане на времето за „кървене“ елиминираният играч напуска по най-бърз начин зоната на престрелка.

5.7 СЪЖИВЯВАНЕ
Съживяването се извършва на точен и половин час, независимо от това, кога сте влезли в мъртвилото.

Пример: Ако влезете в мъртвилото в 12:59, трябва да изчакате 1 мин. преди да влезете в игра. Играчът влязъл в мъртвилото 2 мин по-късно (13:01) трябва да изчака до 13;30. Времето се отчита от момента, в който сте влезли в мъртвилото, а не от момента на елиминация.

Командирите на фракции и техните заместници добавят по 30 мин. към времето за съживяване.

Имайте предвид, че някои фракции или участници със специални роли, могат да имат различни правила и време за съживяване, подадени им от организаторите.

5.8 ИНЖЕНЕР
Инженер е играч, който е с обозначителна лента/наръкавен знак с отбелязан специален знак на нея.
Инженерът има специални функции в играта, като например, поставяне/премахване на мини, поставяне на мобилно мъртвило и други функции предвидени в сценария.

5.9 ПЛЕНЯВАНЕ НА ПРОТИВНИКОВ ИГРАЧ
Противникови играчи могат да се пленяват, само ако е изрично позволено в сценария.
Пленяването се извършва след излекуване на „кървящ“ играч от медик на противниковата фракция. Пленяване може да се извърши и когато се издебне противник, и той представлява ясна цел за поразяване. След като се извика „Предай се“, „Горе ръцете“, „Не мърдай“, противникът трябва да обяви ясно и разбираемо желанието си да се предаде. „Пленяваният“ играч не е длъжен да се съобрази със заповедта и може да опита да се прикрие и отвърне на огъня. Физически контакт по време на пленяване се изразява само с претърсване.

Пленен играч може да бъде претърсван ЕДИНСТВЕНО с негово съгласие. Претърсваният играч може да прекрати претърсването във всеки един момент. За обезопасяване на пленник се симулира/ маркира поставяне на белезници. Всяка открита реплика се маркира като отнета и се изважда пълнителя с оглед обезопасяването му (пълнителите остават в пленения играч), след което тя не може да бъде използвана от него. Всяко немаркирано като отнето оръжие може да бъде използвано от пленения играч. Пленен играч няма право да използва „найф кил“ освен в случаите, в които след претърсването у него е останал „игрови“ нож. От пленен играч може да бъде отнеман ЕДИНСТВЕНО игрален инвентар (ленти за лекуване, карти и т.н.)

В случай, че играч откаже да бъде претърсен, това автоматично обезопасява всички носени от него оръжия, а той е длъжен да предаде абсолютно целия предоставен му игрови инвентар, както и да предостави всякаква игрова информация. Стандартното време за задържане в плен е до 60 минути, след което играчът се освобождава и може да се включи в играта след минаване през „мъртвилото“ на неговата фракция. Времето за пленяване може да бъде променяно в зависимост от сценария и длъжността/ролята на играча. Ако пленника бъде оставен без наблюдение, може да избяга. След провеждане на „разпит“ от поне 30 мин. играчът е длъжен да предостави цялата поискана игрова информация.

6. ГЕЙММАСТЪРИ / ТРЪСТИТА
Гейм мастърите (организираторите на играта) и тръститата (специално упълномощени лица от организаторите) имат правото да разрешават спорни ситуации, както и да дават задължителни указания с цел избягване на инциденти, безопасност, спазване на правилата и сценария и др. Указнията дадени от тях имат задължителен характер и неподчинението им може да бъде наказано с престой в мъртвилото, както и с изгонване от играта. Ако някой има възражения към указанията на гейм мастър/тръсти следвада ги изпълни и да се обърне към командира си.