V6 Balkan United Forces (BUF)

Balkan United Forces (BUF)

След тежките боеве от Вайпър 4 и 5 мироопазващата мисия на Алианса водена от BUF e установила относителен контрол на територията на Улпия и осигурява поддръжка на временнното правителство. В основните и задачи влизат опазването на границата на Улпия, срещу навлизане на елементи лоялни на стария режим от съседни държави, както и охраната на ключови елементи от инфраструктурата, особено такава, които могат да доведат до контрол върху средствата за масово осведомяване и онлайн медиите и съответно повлияване на общественото мнение, преди първите свободни избори под международно наблюдение. От ключово значение е контролът на основното летище, тъй като през него минава основният поток на подкрепления, амуниции и снабдяване на частите на BUF.

Екипировка: Тъмни камуфлажи
Каски/шапки: в цвета на камуфлажа на фракцията

Примери за тъмен камуфлаж:
WOODLAND CAMOUFLAGE PATTERN
MULTICAM BLACK; TROPIC
DPM
AOR-2
MARPAT WOODLAND
A-TACS FG; GHOST
FLECKTARN
VEGETA Esercito
CONCAMO brown
PENCOTT GREEN ZONE; WildWood
BULGARIAN WOODLAND NEW; OLD
RUSSIAN ARMY CAMOUFLAGE
OD GREEN, BLACK

ЛАРП: Не

Въоръжен контакт: Високо ниво