V6 Hard Touch Solutions (HTS)

Hard Touch Solutions (HTS)

Независимо от от понесените загуби от настъпващите части на BUF, HTS успяват да спасят Варо, както и да съхранят голяма част от личния състав при изтеглянето си зад граница. Сега прегрупирани, оборудвани и подсигурени, пред тях се изправят нови предизвикателства. Основните задачи пред тях са инфилтриране на териотрията на Улпия, повлияване на общественото мнение преди предстоящите избори, чрез контрол на ключови инфраструктурни обекти, както и нарушаване на логистичната верига на BUF.

Екипировка: Светли камуфлажи. 
Каски/шапки: в цвета на камуфлажа на фракцията
Опционален цвят за маркиране: син на лява ръка и/или каска/шапка, не е задължителен

Примери за светъл камуфлаж:
DESERT CAMOUFLAGE PATTERN
MULTICAM; MULTICAM ARID, ALPINE
MTP
AOR-1
MARPAT DESERT
A-TACS AU
Tropentarn; Urban 
Vegetata deserto
CONCAMO green
PENCOTT BADLANDS; SandStorm
BULGARIAN DESERT NEW; OLD

ЛАРП: Не

Въоръжен контакт: Високо ниво