Hard Touch Solutions (HTS)

Независимо от постигнатите в началото успехи от HTS, огромният ресурс ангажиран от BUF позволява постепенното настъпление на алинса и създаването на постоянна база. Сериозното присъствие на BUF принуждава HTS към все по-често избягване на директните контакти и прибягване до партизански тактики. За щастие не всички са доволни от присъствието на чуждите окупатори и HTS може да разчита на подкрепа от някои елементи от местното население, които не се радват на чуждата инвазия. Задачата е трудна, но войната все още не е загубена. Колко може да си позволи да загуби BUF?

Екипировка: Светли камуфлажи. Mutlicam, пустинни камуфлажи
Каски/шапки: задължителни каски, патрулни шапки, бейзболни шапки

ЛАРП: Не

Въоръжен контакт: Високо ниво